Resultat

Projektet EARLYDEM är omfattar fem delstudier.

IO1. Baslinjestudie av kritiska parametrar som påverkar tidig upptäckt av mild kognitiv svikt och demenssjukdom. Studien omfattar analys av de grundläggande parametrar som behövs för utbildning och träning av hälso- och sjukvårdspersonal. Tidig upptäckt och bedömning kommer att minska tiden fram till diagnos, något som i sin tur ger bättre livskvalitet.

IO2. Utveckling av innehåll och metodik för utbildningsprograammet. Innehållet utvecklas baserat på resultaten från IO1,  och syftar till att skapa en utbildning som kan bidra till nya färdigheter och ny kompetens.

IO3. Design av  EARLYDEMs utbildningsplattform. Plattformen kommer vara en öppen utbildningsresurs i MOOC-format (Massive Open Online Course), och erbjuder moduler för e-lärande som äranpassade för målgruppen.  Plattformen utvecklas i ett format som främjar interaktivt och fallbaserat lärande och  ger möjligheter för utbyte av erfarenheter genom en virtuell praktikgemenskap.

IO4. Pilotprojekt och slutlig version av EARLYDEM-plattformen. Pilotstudien fokuserar  på att mäta både effektivitet och  feedback från  utbildare och kursdeltagare rörande  plattformens användbarhet, kvalitet och upplevda effekter.

IO5. Hållbarhets- och ackrediteringsplan. I den här delstudien utvecklas projektets livscykel samt ett ackrediteringssystem för de som  deltar i utbildningen.