Information

Det huvudsakliga målet med projektet EARLYDEM är att utveckla en öppen och interaktiv plattform för e-lärande inom   tidiga tecken på demenssjukdom. Målgruppen är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvårdvård och socialtjänst, men även allmänheten.

Vårt arbete

Utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal om tidig identifikation och stöd för diagnos av demenssjukdom