Our team


Το πανεπιστήμιο Lund ιδρύθηκε το 1666 και κατατάσσεται στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Το πανεπιστήμιο έχει 40.000 φοιτητές και 8160 υπαλλήλους με έδρα το Λουντ, το Ελσίνγκμποργκ και το Μάλμο. Το πανεπιστήμιο προσφέρει το πιο ευρύ φάσμα μαθημάτων και προγραμμάτων στη Σκανδιναβία, βασισμένα σε διεπιστημονική και πρωτοποριακή έρευνας. Το πανεπιστήμιο έχει ένα διακεκριμένο διεθνές προφίλ, με συνεργαζόμενα πανεπιστήμια σε 70 χώρες.

Η Ιατρική Σχολή, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με παράγοντες της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης και της ιατρικής για την αύξηση της γνώσης σχετικά με την ανθρώπινη υγεία. Αυτό γίνεται μέσω της εκπαίδευσης και της έρευνας σε συνεργασία με την ευρύτερη κοινωνία. Η σχολή έχει περίπου 2.000 υπαλλήλους και 2.800 μαθητές στο Λουντ, στο Ελσίνγκμποργκ και στο Μάλμο.

Το Τμήμα Επιστημών Υγείας είναι ένα από τα έξι τμήματα της Ιατρικής Σχολής και διεξάγει έρευνα στους τομείς της πρόληψης, της θεραπείας, της υγείας και της κοινωνικής περίθαλψης και αποκατάστασης, καλύπτοντας όλες τις ηλικιακές ομάδες. Οι εκπαιδευτικοί ασχολούνται με την εκπαίδευση σε βασικό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Η ερευνητική ομάδα "Συμμετοχή, δραστηριότητα και καθημερινή ζωή" που συμμετέχει σε αυτό το έργο είναι μία από τις 12 ερευνητικές ομάδες του τμήματος και επικεντρώνεται στην έρευνα για ηλικιωμένους και άτομα με φθίνουσα λειτουργική ικανότητα και με την κατάσταση της ζωής τους. Η ερευνητική ομάδα συνδέεται με το Κέντρο Γήρανσης και Υποστηρικτικών Περιβαλλόντων, CASE, στη Σχολή Ιατρικής.


Το σωματείο ΦΡΟΝΤΙΖΩ είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, προκειμένου να διατηρήσουν το μέγιστο επίπεδο αυτονομίας και ευεξίας τους. Το ΦΡΟΝΤΙΖΩ στοχεύει στην οργάνωση και τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες κοινωνικής μέριμνας και σε δράσεις που προωθούν την ενεργό γήρανση, την ανεξάρτητη διαβίωση και την κοινωνική ένταξη ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.

Οι κύριες δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν:
Α)Υπηρεσίεςστο σπίτι για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης για ασθενείς με χρόνια ασθένεια
Β) Δραστηριότητες κοινωνικής ένταξεις, όπως είναι η διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων και οι εκστρατείες κοινωνικής ευαισθητοποίησης
Γ) Η εκπαίδευση και η κατάρτιση σε θέματα που διατηρούν τη ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων, των χρόνια πασχόντων και των ατόμων με αναπηρία
Δ) Εκπαίδευση και κατάρτιση φροντιστών ασθενών με άνοια και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων

Το προσωπικό μας αποτελείται από επαγγελματίες και επιστήμονες από διαφορετικούς τομείς της υγείας και κοινωνικής μέριμνας, καθώς είναι νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, φυσιοθεραπευτές. Στο ΦΡΟΝΤΙΖΩ συμμετέχουν επίσης περισσότεροι από 100 εθελοντές στις διάφορες δράσεις του σωματείου εμπλουτίζοντας την αποτελεσματικότητα και το πεδίο παρέμβασής του. Επιπλέον, το σωματείο μας διαθέτει ένα πολύ ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων οργανισμών κοινωνικής φροντίδας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε εθνικό επίπεδο κοινωνικού και υγειονομικού χαρακτήρα.

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2002 από άτομα με άνοια, τους συγγενείς τους και επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την άνοια. Στόχοι της εταιρείας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σχετικά με την άνοια, η βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους, η βοήθεια και η υποστήριξη των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και των αναγκών τους στην κοινότητα. Σήμερα, η Εταιρεία έχει 5500 μέλη, 60 επαγγελματίες υγείας και 55 ενεργούς εθελοντές και διευθύνεται από ένα επταμελές εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο.

Για το συντονισμό και την εφαρμογή των στόχων μας, οι δράσεις μας περιλαμβάνουν τα εξής:

• 4 Κέντρα Ημέρας που παρέχουν ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια στην Αθήνα
• 2 υπηρεσίες «Φροντίδα Στο Σπίτι»
• Ιατρεία μνήμης
• 72 συμβουλευτικοί σταθμοί που λειτουργούν σε συνεργασία με δήμους σε όλη την Ελλάδα
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες , υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευση για φροντιστές
• Εκπαίδευση για επαγγελματίες υγείας
• Προληπτικοί έλεγχοι και προγράμματα πρόληψης στην κοινότητα
• Διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και τακτικές ενημερωτικές εκδηλώσεις για το κοινό
• Διοργάνωση σεμιναρίων για φροντιστές και επαγγελματίες υγείας
• Έκδοση ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, εφημερίδες κ.α.)
• Συμμετοχή σε επιστημονική έρευνα, κοινοτικές έρευνες και ευρωπαϊκά προγράμματα


Ο οργανισμός INTERACTIVE 4D (ακρωνύμιο I4D) είναι μια γαλλική SΜΕ (Small and Medium-sized Enterprize, μικρο-μεσαία επιχείρηση) που ιδρύθηκε το 2003 και σχεδιάζει και αναπτύσσει ψηφιακά παιχνίδια, διαδραστικά εργαλεία και εφαρμογές για παιχνίδια στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η INTERACTIVE 4D είναι από τους πρωτοπόρους στη Γαλλία στις διάφορες αγορές που δραστηριοποιείται και έχει κερδίσει επτά βραβεία τα τελευταία έξι χρόνια σε γαλλικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων τριών Ευρωπαϊκών βραβείων σοβαρών παιχνιδιών από τη διάσημη Κοινότητα Σοβαρών Παιχνιδιών.

Η INTERACTIVE 4D έχει αποκτήσει μακρά εμπειρία στο σχεδιασμό σοβαρών παιχνιδιών και παιχνιδιών με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος (θέματα υγείας, περιβάλλοντος και πολιτιστικής φύσης) και τη βελτίωση των συμπεριφορών στην προσωπική και επαγγελματική ζωή των Ευρωπαίων παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Η INTERACTIVE 4D έχει αναπτύξει πολλά "σοβαρά" παιχνίδια (serious games) και εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης για διεθνείς εταιρείες όπως οι Sanofi Pasteur, TOTAL, Suez, Banque Populaire, Caisse d'Epargne, La Poste και δημόσια ιδρύματα όπως το Γαλλικό Υπουργείο Αθλητισμού, η ένωση Nationale des Maires de Stations de Montagne (ANMSM), Métropole Nice Côte d'Azur, Πανεπιστήμιο της Τουλούζης και πολλοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί. Αυτά τα παιχνίδια εκπαίδευσης, κατάρτισης και ευαισθητοποίησης παίζονται κάθε χρόνο από δεκάδες χιλιάδες ασθενείς, φροντιστές, επαγγελματίες του ιατρικού τομέα και υπαλλήλους στην εργασία τους. Προσωπικό: Μια ομάδα 10 εμπειρογνωμόνων με βαθιά εμπειρία στους ακόλουθους τομείς: νευροψυχολογία, συμπεριφορική εκπαίδευση και κατάρτιση, σχεδιασμός παιχνιδιών, 2D γραφιστική και τρισδιάστατη μοντελοποίηση, υφή και 3D animation, ανάπτυξη παιχνιδιών, τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης, επεξεργασία δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη.


Το ISRAA είναι πάροχος Δημόσιας Φροντίδας που εδρεύει στο Τρεβίζο (Ιταλία) και διαθέτει τέσσερα γηροκομεία για 900 ηλικιωμένους με περιορισμό στις λειτουργικές και γνωστικές ικανότητες. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν περισσότεροι από 700 υπάλληλοι και ένα αφοσιωμένο προσωπικό για φροντίδα ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην περιοχή του Τρεβίζο που φροντίζουν 1000 λήπτες φροντίδας, οι μισοί από τους οποίους πάσχουν από την ασθένεια της άνοιας. Χάρη σε μια ειδική μονάδα για άτομα με γνωστικές διαταραχές, παρέχουμε πληροφορίες, φροντίδα και υποστήριξη σε ηλικιωμένους και στους συγγενείς τους που αντιμετωπίζουν μια τόσο δύσκολη ασθένεια.

Το 2018 ξεκίνησε το "Borgo Mazzini Smart Cohousing", μια προστατευμένη κατοικία για ηλικιωμένους όπου 45 ηλικιωμένοι ενήλικες μπορούν να ζήσουν σε μια τοποθεσία φιλική στη γήρανση στο κέντρο της πόλης του Τρεβίζο. Χάρη στα ευρωπαϊκά έργα βελτιώνουμε την καινοτομία στη φροντίδα εισάγοντας λύσεις ΤΠΕ που προωθούν την ανεξάρτητη διαβίωση και την πρόληψη απέναντι στη διαδικασία γήρανσης.

Με περίπου 46.000 κατοίκους, το Trelleborg είναι ο πεντηκοστός μεγαλύτερος δήμος της Σουηδίας, ο έκτος μεγαλύτερος στη Scania που είναι η περιοχή όπου θα πραγματοποιηθεί αυτό το έργο. Ο οργανισμός Υγειονομικής Περίθαλψης και Υπηρεσιών έχει 712 υπαλλήλους, με μέση ηλικία 45 ετών, από τους οποίους το 95,5% είναι γυναίκες. Ο οργανισμός Υγειονομικής Περίθαλψης και Υπηρεσιών περιλαμβάνει: γηροκομεία, βραχυπρόθεσμες υπηρεσίες ή υπηρεσίες ανακούφισης, υπηρεσίες κατ 'οίκον φροντίδας, κέντρα ημερήσιας φροντίδας, χώρους συσκέψεων, παρεμβάσεις υγειονομικής περίθαλψης, αποκατάσταση και πρόληψη μέσω βοηθητικών συσκευών, ομάδες υποστήριξης άνοιας, κέντρο υποστήριξης για οικογενειακούς φροντιστές και εθελοντές.

Οι ηλικιωμένοι με αναπηρία ή ασθένεια μπορούν να λάβουν διάφορα είδη υποστήριξης για να μπορούν να γηράσκουν στο χώρο τους, όπως προσαρμογή της οικίας, υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι, συναγερμούς ασφαλείας, επισκέψεις στο σπίτι από εθελοντές κ.λπ. Στο δήμο, υπάρχουν συνολικά 12 γηροκομεία που φιλοξενούν 400 λήπτες φροντίδας. Οι κατ'οικον υπηρεσίες φροντίδας παρέχονται σε άτομα με σημαντικές ανάγκες φροντίδας και σε περιπτώσεις όπου οι ανάγκες τους δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλους τρόπους. Μέσα στο δήμο υπάρχουν διάφορα είδη κέντρων ημερήσιας φροντίδας και χώροι συσκέψεων για ηλικιωμένους. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό πλαίσιο και ένα μέρος για δραστηριότητα και συμμετοχή μαζί με άλλους. Μερικά από αυτά τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας προορίζονται για άτομα με άνοια που μπορούν να τα επισκεφθούν μετά από αίτηση και έγκριση από τον δήμο. Οι συντονιστές για την άνοια του δήμου (εξειδικευμένοι νοσηλευτές ή επαγγελματίες θεραπευτές) είναι υπεύθυνοι για βοήθεια και υποστήριξη σε άτομα με άνοια, τους οικογενειακούς φροντιστές και τους επαγγελματίες. Έχουν επίσης ευθύνη για τη διάδοση γνώσεων σχετικά με την άνοια στους πολίτες του δήμου και για την παροχή εποπτείας και εκπαίδευσης σε επαγγελματίες και οικογενειακούς φροντιστές.


Η Tech4Care είναι μια καινοτόμος νεοφυής εταιρεία που λειτουργεί ως κέντρο έρευνας και ανάπτυξης (Ε & Α), συμβουλευτικής και εκπαίδευσης, με στόχο την καινοτομία στη φροντίδα για άτομα σε κατάσταση ευπάθειας, εξάρτησης και με χρόνιες ασθένειες. Η αποστολή μας είναι να αναπτύξουμε, να δοκιμάσουμε και να παράγουμε νέες τεχνολογικές λύσεις για τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των ασθενών και των οικογενειών τους. Η δραστηριότητά μας περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τον πειραματισμό νέων προϊόντων, την άμεση παροχή υπηρεσιών φροντίδας και παρακολούθησης, τη συμβουλευτική και υποστήριξη για τη διαχείριση έργων καινοτόμων πρωτοβουλιών, την κατάρτιση και την εκπαίδευση υγείας για οικογένειες, βοηθούς φροντίδας και επαγγελματίες υγείας.

Η Tech4Care στοχεύει στην κινητοποίηση διεπιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης και πόρων για την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων που υποστηρίζουν τους ασθενείς στην καθημερινή τους ζωή, επιτρέποντάς τους να ζουν πιο ανεξάρτητα και να επωφελούνται από την καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής. Το προσωπικό μας διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα, μέσα από μακροχρόνιες και επιτυχημένες συνεργασίες με δημόσιους οργανισμούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και βιομηχανίες. Η Tech4Care μετρά 7 φοιτητές FTE και 1 διδακτορικό και έχει εκτεταμένη εμπειρία σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, με μακροχρόνιες και επιτυχημένες συνεργασίες με δημόσιους οργανισμούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και βιομηχανίες. Η Tech4Care είναι μια εταιρεία που συνδέεται με το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Marche (Ιταλία) και σταθερά εστιάζει στην εκμετάλλευση και τη μετάφραση των καλύτερων ερευνητικών, Ε & Α και εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε πραγματικά προϊόντα και υπηρεσίες για ευάλωτες ομάδες.