Πληροφορίες

Βασικός στόχος του προγράμματος EARLYDEM είναι η ανάπτυξη μιας ανοικτής διαδραστικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για την αναγνώριση πρώιμων συμπτωμάτων στην άνοια, με σκοπό να λειτουργήσουν ως προτρεπτικοί παράγοντες για την επίτευξη έγκαιρης διάγνωσης. Η ομάδα-στόχος (του προγράμματος) είναι οι επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών υγείας, οι επαγγελματίες κοινωνικών υπηρεσιών καθώς επίσης και το ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται.

Η δουλειά μας

Εκπαίδευση φροντιστών για την έγκαιρη αναγνώριση και την υποστήριξη μετά την διάγνωσης της άνοιας.